Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Χρήσιμες Συνδέσεις

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Κείμενα-Πλαίσιο | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις|
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Χρήσιμες συνδέσεις


Γρήγορη μετάβαση :

Στη σελίδα αυτή δίνονται ταξινομημένες συνδέσεις προς άλλους διαδικτυακούς τόπους που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το ΕΠΕΑΕΚ ή με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές που αυτό υποστηρίζει.

Βασικές Συνδέσεις για το ΕΠΕΑΕΚ 2

Συνδέσεις για το Γ ΚΠΣ Συνδέσεις για την Εκπαίδευση και Αρχική Κατάρτιση
Διάφοροι ΦορείςΤομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 1. Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής2. Διεθνή Στατιστικά Στοιχεία Εκπαίδευσης
  • ......
3. Για την Πρωτοβάθμια 4. Για την Γενική Δευτεροβάθμια5. Για την Μετα-Υποχρεωτική Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση6. Για την Τριτοβάθμια7. Για την Διά Βίου : Η κατηγορία αυτή, πέρα από τις καθεαυτού πηγές για την Δια Βίου, περιλαμβάνει και νέες τεχνολογίες, ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών), νέους τρόπους παροχής της εκπαίδευσης, συζητήσεις για τις σχέσεις μεταξύ τυπικής, άτυπης και μη-τυπικής εκπαίδευσης. Δεν περιλαμβάνει όμως πτυχές τεχνικής δευτεροβάθμιας και μετα-υποχρεωτικής εκπαίδευσης για επαγγελματική κατάρτιση (προ-προηγούμενη κατηγορία). 8. Για το Περιβάλλον : Περιλαμβάνει και κείμενα-δεσμούς σχετικά με μη-κυβερνητικούς μη-κερδοσκοπικούς φορείς, επειδή αυτοί προβλέπονται ως συνδικαιούχοι σε αυτές τις δράσεις.9. Για την Επιχειρηματικότητα10. Γυναικεία Συμμετοχή και Εκπαιδευτικό Γίγνεσθαι11. Ειδικευμένες Μηχανές Ανεύρεσης (search engines) και Βιβλιογραφικές «Πύλες» (biblio-gates)

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 27/2/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0