Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Μελέτες

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Κείμενα-Πλαίσιο | Ποιους Αφορά | Διαχείριση | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις | Μελέτες|
Κύριες Επιλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ


Γρήγορη μετάβαση :

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των προγραμμάτων /έργων ΚΠΣ ΙΙΙ ΕΠΕΑΕΚ/ ΙΙ εκπονούνται μελέτες σε θεματικά αντικείμενα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από εκπαιδευτική και επιστημονική άποψη. Τα πορίσματα των μελετών αυτών μπορούν να αξιοποιηθούν  σε μελλοντικές εφαρμογές, τόσο για τον σχεδιασμό και την βελτίωση της ποιότητας των έργων των Ε.Π του ΥΠΕΠΘ, όσο και για την υποστήριξη σχεδιασμού πολιτικής του ΥΠΕΠΘ.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εφαρμογής έργων που πρόκειται να περιληφθούν στην ΄Δ προγραμματική περίοδο 2007- 2013 εκπονούνται μελέτες ωρίμανσης έργων που βοηθούν στην εξειδίκευση των περαιτέρω δράσεων.

Μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί :

  • ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
  • ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
  • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  • ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ
  • ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες στην ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ

 

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.( Τελευταία Ανανέωση: 03/01/2008 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε.
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn
Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0