Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Για Τελικούς Δικαιούχους > ΟΕΔ

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Κείμενα-Πλαίσιο | Ποιούς Αφορά | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Δευτερεύουσες  Επλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

ΟΕΔ

Επιτάχυνση Δήλωσης Δαπανών | ΟΕΔ | Διεπαφή - Μηνιαία Δελτία Δαπανών | Τριμηνιαία Δελτία Προόδου | Εμβλήματα-Λογότυπο

Η σχεδίαση της Ο.Ε.Δ. (Ολοκληρωμένης Εφαρμογής Διεπαφής) βασίστηκε στις ανάγκες της ΕΥΔ-ΕΠΕΑΕΚ αλλά και των φορέων υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Της σχεδίασης και υλοποίησης του συστήματος, προηγήθηκε μια λεπτομερής ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, των απαιτήσεων του ΟΠΣ, των τεχνικών προδιαγραφών που έχει θεσπίσει η Υπηρεσία ΟΠΣ (μέσω των αρχείων διεπαφής) καθώς και της τεχνολογίας που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε το σύστημα να είναι συμβατό με τις περισσότερες εξωτερικές εφαρμογές (τόσο της ΕΥΔ-ΕΠΕΑΕΚ όσο και των φορέων υλοποίησης του Προγράμματος). Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα πήρε την τελική του μορφή μετά από τμηματική λειτουργία του (για περισσότερο από έξι μήνες), και αφού διαπιστώθηκε ότι πραγματικά λύνει σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία της ΕΥΔ και των φορέων. Η συνεργασία με τα στελέχη της ΕΥΔ-ΕΠΕΑΕΚ, τους φορείς υλοποίησης και την Υπηρεσία ΟΠΣ, εξασφάλισε την επιτυχία του συστήματος.

Help Desk (Υποστήριξη Χρηστών μέσω της Αναφοράς Περιστατικού)

Η Φόρμα Αναφοράς έκδοση 1.0 (σε συμπιεσμένη zip μορφή από Μs Excel)

Αρχεία της ΟΕΔ:

Εισαγωγή (σε συμπιεσμένη zip μορφή από Μs Word)

Παρουσίαση Εφαρμογής (σε συμπιεσμένη zip μορφή από Acrobat pdf)

Εγχειρίδιο Χρήσης (Manual) (σε συμπιεσμένη zip μορφή από Μs Word)

Παραδείγματα Χρήσης Εφαρμογής (Case Studies) (σε συμπιεσμένη zip μορφή από Μs Word)

Αντιμετώπιση Προβλημάτων (troubleshooting) (σε συμπιεσμένη zip μορφή από Μs Word)

Εγκατάσταση της ΟΕΔ:

Ελάχιστες Απαιτήσεις:

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις για ιδιαίτερες προδιαγραφές σε εξοπλισμό. Σε περίπτωση που η εφαρμογή προορίζεται για δικτυακή χρήση, ο υπολογιστής ο οποίος θα εκτελεί χρέη εξυπηρετητή (server) θα πρέπει να έχει τις προδιαγραφές ώστε να έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει τους αντίστοιχους πελάτες (clients).

Παρακάτω αναφέρονται οι προτεινόμενες προδιαγραφές ώστε να λειτουργήσει η εφαρμογή χωρίς προβλήματα:

  • Microsoft Windows 98/2000
  • Microsoft Office 2000
  • Ανάλυση οθόνης 1024X768 (για να εμφανίζονται ολόκληρες οι φόρμες)

Οδηγίες Χρήσης για Δικτυακή Εγκατάσταση (σε συμπιεσμένη zip μορφή από Μs Word)

new - Εγχειρίδιο Χρήσης (Manual) έκδοση 2.0 6/2003 (σε μορφή Acrobat pdf)

new - Αρχείο Εγκατάστασης ΟΕΔ (Setup) έκδοση 2.0.1 - 28/5/2003 (σε εκτελέσιμη .exe μορφή)
Π
ροσοχή: Κατεβάστε και εκτελέστε αυτό το αρχείο, μόνο αν εγκαταστείτε για πρώτη φορά την ΟΕΔ.

new - Ενημερωμένη Έκδοση της ΟΕΔ έκδοση 2.2.0 - 9/06/2003 (σε εκτελέσιμη .exe μορφή)
Προσοχή: Κατεβάστε και εκτελέστε αυτό το αρχείο, μόνο αν έχετε ήδη εγκαταστήσει προηγούμενες εκδόσεις της ΟΕΔ. Η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει τις ανανεώσεις του πυρήνα του ΟΠΣ. Οι χρήστες που θέλουν να εγκαταστήσουν για πρώτη φορά την Εφαρμογή, θα πρέπει να κατεβάσουν και να εκτελέσουν πρώτα την έκδοση 2.0.1.

Η έκδοση 2.0.1 και οι μεταγενέστερες αυτής υποστηρίζουν την ηλεκτρονική υποβολή ΤΔΕ και ΜΔΔ.

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία. ( Τελευταία Ανανέωση: 12/6/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn