Πλήρης Έκδοση | Εκτυπώσιμη Μορφή

Βρίσκεστε : Κεντρική Σελίδα > Για Τελικούς Δικαιούχους > Τριμηνιαία Δελτία Προόδου

Κύριες Επιλογές :Με μια ματιά | Κείμενα-Πλαίσιο | Ποιούς Αφορά | Πορεία Υλοποίησης | Κατανομή Πόρων | Προσκλήσεις | Νέα-Ανακοινώσεις | Χρήσιμες Συνδέσεις |
Δευτερεύουσες  Επλογές :Eπικοινωνία | Αναζήτηση | FAQs | Ενημέρωση | Για Τελικούς Δικαιούχους | Περιεχόμενα

Τριμηνιαία Δελτία Προόδου

Επιτάχυνση Δήλωσης Δαπανών | ΟΕΔ | Διεπαφή - Μηνιαία Δελτία Δαπανών | Τριμηνιαία Δελτία Προόδου | Εμβλήματα-Λογότυπο

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική υποβολή των Τριμηνιαίων Δελτίων Προόδου.

Η εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Τριμηνιαίων Δελτίων είναι μία εφαρμογή εύκολα προσπελάσιμη σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο internet και η υποβολή γίνεται με τη βοήθεια φορμών HTML που προσομοιάζουν τα γνωστά έντυπα των Δελτίων.

Η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται με την πληκτρολόγηση των δεδομένων στις κατάλληλα σχεδιασμένες web forms οι οποίες αποδίδουν το προσυμπληρωμένο Τριμηνιαίο Δελτίο Προόδου.

Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η ηλεκτρονική υποβολή δεν δύναται να αντικαταστήσει την έντυπη. Η εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής έρχεται να υποστηρίξει και να επιταχύνει την όλη διαδικασία αναφοράς προόδου, παρά ταύτα η έντυπη υποβολή παραμένει απαραίτητη.

Μπορείτε να δείτε τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης καθώς και την σύνδεση στην Εφαρμογή:

Eπιστροφή στη κορυφή της σελίδας

©2003, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. Ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση από κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία. ( Τελευταία Ανανέωση: 21/5/2003 )

Ανάπτυξη Eworx Α.Ε
Εργαλείο Διαχείρισης ReXPEn